Skip to content

Nova Mark & Bygg Vi erbjuder Bygg- och Markarbeten vid renovering / nybyggnation

Vår Historia

Nu är Nova Mark & Bygg officiellt registrerat hos Skattemyndigheten i Göteborg! Erfarenheten hos företagets personal börjar 1996 i Grekland där den varade i 20 år. Från 2017 till idag har samma personal, med ännu mer erfarenhet och arbetslust, arbetat huvudsakligen inom hela Sverige, men främst i Göteborg stad. Vår uppdragsgivare är fastighetsbolag, företag och privatpersoner vilket innebär att vi åtar oss alla jobb, från de minsta till de största. 

arbete-kasjon

Full ansvarsförsäkring för din trygghet

Nova Mark & Bygg vill att du som kund ska känna dig helt trygg. Vi har omfattande personal- och maskin ansvarsförsäkring för att allt arbete vi utför. Detta tjänar både vår egen säkerhet och framför allt din trygghet.

Om oss

Arbetar med klientens idéer

Hela fokuset ligger på våra kunder. Av denna anledning lyssnar vi alltid först på dina idéer/förslag och sedan föreslår vi även våra egna alternativ för bästa möjliga resultat. Finns det en vilja är allt möjligt!

Kvalitet och effektivt arbete

Vårt gemensamma mål är att få jobbet gjort så effektivt och korrekt som möjligt. Resultatet av detta kvalitetsarbete ger glädje för oss såväl som för dig. 

Nova Mark & Bygg är professionellt engagerad i: 

  • Takreparation
  • Hemrenovering 
  • Markarbeten: plattor-, kantstens- och kullersten beläggningar (dvs sätta stenmurar, smågatsten) byggnaden eller reparation av stenmurar. 
  • Konstruktion av altaner, staket och pergolor.

Kontakta oss

Telefon
Tillgängligt

Måndag – Fredag: 8:00 – 18:00

novamarkbygg-3
novamarkbygg-4
novamarkbygg-2